Energi Behandlingar

Mina energi Utbildningar

The Reconnection, din personliga återkoppling

The Reconnection® är en av de finaste gåvorna du kan ge dig själv då du återkopplas till det gudomliga och till ditt högre syfte, din livsväg. Om du är redo för en stor förändring, ett kvantsprång i din personliga och andliga utveckling, rekommenderar jag dig varmt att göra The Reconnection®. Den ger dig möjligheten att nå din högsta potential och att utvecklas optimalt, och dessutom snabbare än vad som tidigare varit möjligt. Många klienter berättar att nya och spännande dörrar öppnats för dem, att saker och ting faller på plats, som en acceleration i synkronicitet.

Jag kan inte tänka mig ens hur mitt liv skulle utvecklats om jag inte gått och gjort The Reconnection på mig. Så mycket hände direkt i anslutning, nya möjligheter, nya vägar, nya människor, man kan gott kalla det för pånyttfödelse...

Vad är The Reconnection?
The Reconnection är aktiveringen av en människas inneboende förmåga att verkasom ett instrument för healing, läkning, och ger tillgång till denmedvetandeförändring som ger oss möjligheten att uppfatta och erkänna,förnimma, ta emot och förmedla, en utökad nivå av universellhealingintelligens.

The Reconnection® rekommenderas när du är redo för förändring, personligutveckling, och då du söker en klarare bild av din livsväg eller livsuppgift.Det ger dig möjlighet att nå din högsta potential, att hitta din unika väg ilivet och att utvecklas optimalt på alla plan, snabbare än det tidigare varitmöjligt.

Många klienter säger att de efter sin återkoppling känner sigtransformerade. De uttrycker en känsla av att finna sin livsuppgift, att alltfaller på plats och att nya möjligheter, människor och situationer dyker uppvid precis rätt tillfälle. Synkronicitet.

Efter The Reconnection ® kommer man märka att livet förändras, det mesta faller på plats, allt får en mening och man mår bra. Det börjar utvecklas nya tankar och idéer, ens förmåga att tänka positivt ökar, samtidigt som man får det lättare att snabbt släppa det som är egativit. Förändringen pågår ofta successivt under det närmsta halvåret/året efter din The Reconnection ®.

The Reconnection® gör man endast en gång i livet och är en unikprocess, en förunderlig process, och jag ser det som den finaste gåvan du kange dig själv.


Praktiskt
The Reconnection® utförs alltid "på plats" under två sessioner vanligtvis under två på varandra följande dagar.(24-72 timmar emellan). The Reconnection, din personliga återkoppling görs endast en gång i livet. Det rekommenderas att göra 1-3 sessioner av Reconnective Healing innan dess.

Pris: The Reconnection® kostar alltid totalt 333 euro i hela Europa, oavsett utövare. Om du vill betala med svenska kronor gäller euro dagskurs.


Återkoppling till Universum
The Reconnection ® återkopplar dig genom akupunkturlinjerna i din kropp till universums nätverk av intelligens, ett parallellt dimensionellt cirkulationssystem som drar grundläggande energi, ljus och information till förnyelsefunktionerna i din kropp.

Dr Eric Pearl, grundaren av The Reconnection ® beskriver återkopplingen så här:
"Våra akupunkturlinjer i kroppen var sammanlänkade med rutnätet som omsluter jorden. Linjerna i jordens energinät korsar varandra på kraftplatser. Dessa linjer var menade att fortsätta ut och förena oss med ett mycket större nät, sammanlänka oss med hela universum."

Alla har en egen uppsättning energilinjer och punkter på kroppen som tjänar som en förbindelselänk med universum. Mänskligheten blev med tiden avskild från dessa linjer och vi förlorade vår medfödda länk. Detta distanserade oss från vår tidigare snabba utvecklingstakt. Under The Reconnection återskapas linjerna och du får en ännu mer kraftfull och utvecklande nivå än någonsin tidigare.

I Erics bok "Väck din inre healer" berättar människor om hur The Reconnection ® öppnat upp för nya oanade möjligheter, plockat fram dolda förmågor och skapat omständigheter för att fullfölja det som ska göras under denna livstid.

Eric beskriver i sin bok hur denna process, The Reconnection ®, var det som satte igång hans healingförmåga och så totalt förändrade hans liv.

Bakgrund
Ursprungligen var meridianlinjerna, ibland kallade akupunkturlinjer, på vårakroppar sammanlänkade med det nätverk som omger vår planet och korsar varandrapå erkända kraftpunkter som Machu Picchu och Sedona. Dessa linjer fortsatte utoch kopplade ihop oss till ett ofantligt mycket större nätverk som knytersamman oss med hela universum. Vid en tidpunkt blev vi frånkopplade från dessalinjer och vi förlorade fullkomligheten i vår inneboende länk till universum,vilket distanserade, avskärmade, oss från vår tidigare så snabba och expansivaevolution. Vi "förlorade" vår tillgång till de högre frekvenserna av energifrån Universum.

Våra kroppar har sitt eget nätverk av energier och punkter. Ävenom de bara är rester av vad de en gång var så fortsätter dessa linjer ochpunkter att tjäna som vår förbindelselänk med universum. En kanal, somunderlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan det storaoch det lilla, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Menden kraftfulla länken, vi en gång hade, finns inte längre där.

The Reconnection® ger tillgång till "nya" axiatonalalinjer som återkopplar oss på en mer kraftfull och utvecklad nivå, än någonsintidigare. De axiatonala linjerna är en del av ett tidlöst nätverk avintelligens. Ett parallellt - dimensionellt system som drar grundläggandeenergi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

Dessa linjer fungerar som en brygga till det Universella nätverketoch genom The Reconnection® aktiveras "nya" axiatonala linjer, det sker enåterkoppling, därigenom tillåts förändring - bortom energi - av ljus ochinformation och därigenom tillåts återkopplingen av DNA strängarna ochåterintegrationen av "strängar" (samtidigt förekommande - eller parallella -existensnivåer).

Kontakta mig för mer info eller boka tid.
© Copyright 2010-2015, Foto: Mangala, Made by Inspiro

Ett Med Livet
Startsida
Kontakta Mangala
Aktuellt
Gör förfrågan

Adress:
Inspiro - Ett Med Livet
Box 187
244 23 Kävlinge
Sweden

Tel. 046-730 550
Mail: iam @ ettmedlivet.org


Design & Internet
Hemsidor
Webb shop
Webbhotell
Sökmotoroptimering
Marknadsföring
Presentation
Utbildningsmaterial
Design till hem och kontor


Tavlor till försäljning
Tavla Hjärtats glädje
Tavla Vortex
Tavla Hjärtelek
Tavla Guld Hjärta
Tavla Sol-Flickan
Tavla Ohämmad glädje
Blommande fönster
Tavla Möjlighter
Foto & fotosession
Foto Människor & Djur
Foto Kristallsmycken
Foto Naturfoto
Foto I Hjärtat
Foto Blandat

Design till hem och kontor
Handla konst & foto
Om Kristallsmycken
Kristallsmycken design
Kristallsmycken galleri
Hur beställer man

Handla kristallsmycken
Oneness Blessing
Vad är Deeksha
Deeksha är bra för

Satsang med Mangala
Online deeksha meditation

Mangalas meditation
Jorden deeksha meditation
Webcast med Bhagavan

För deeksha givare
Alla ögon deeksha
Historiskt jubileum
Global Deeksha
Meditation
Reconnective Healing
Vetenskap om Reconnective Healing
Eric Pearl
Reconnective Healing Session

Mangala ger Reconnective Healing
Inspiration & Visdom
Om Mangala
Jag bjuder dig...
Något för dig?
Attraktionslagen
Coaching
Deeksha
Design
Energi tavlor
Föreläsningar
Fotosessioner och foton
Kristallsmycken
Kurser
Meditation
Nytt medvetande
Reconnective Healing
Webbyrå tjänster